Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği/Meksika

03 Haziran 2024
17

Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren
Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği bildirilmişti. Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, söz konusu Kararname’de değişiklik yapılmış olduğu belirtilerek, yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren GTİP’e sahip eşyanın ithalatında gümrük vergilerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğünün 00096853726 sayı ve Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği konulu yazısı.

a Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında
22.04.2024 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile adil piyasa koşullarının sağlanması, yerli sanayinin gelişiminin teşvik edilmesi ve iç pazarın desteklenmesi amacıyla; çelik, alüminyum, tekstil, giyim, ayakkabı, ahşap, plastik ve mamulleri, kimyasal ürünler, kâğıt ve karton, seramik ürünler, cam ve mamulleri, elektrikli teçhizat, ulaşım ekipmanları, müzik aletleri ve mobilya ürünlerini kapsayan 544 gümrük tarife satırındaki malların ithalatında gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.
Bu defa, söz konusu Kararname’de değişiklik yapan 9.5.2024 tarihli Meksika Federal Resmi
Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile GTİP Kodu 7601.10.02 “İşlenmemiş alaşımsız aluminyum” ile GTİP Kodu 7601.20.02 “İşlenmemiş aluminyum alaşımları” ürünlerinin, 22.04.2024 tarihli Kararname kapsamından çıkarılarak, mezkûr ürünlerin ithalatında gümrük vergisinin %0 oranında uygulanmasına yönelik bir düzenleme yapılmış ve GTİP Kodu 3102.21.01 “Amonyum Sülfat”ın ithalatında uygulanan %0 oranındaki gümrük vergisi %35 oranına yükseltildiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda özetlenen düzenlemelere ilişkin olarak daha detaylı bilgi
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5725965&fecha=08%2F05%2F2024#gsc.tab=0
internet adresinden erişilebilen Kararname metninde bulunmakla birlikte; ilgili Müşavirlikçe İngilizce diline yapılan gayri resmi tercüme yazımız ekinde iletilmektedir.
Bu itibarla, mezkur duruma ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (meksika@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Yukarı çık.