İhale İlanı

17 Kasım 2023
46

Edirne İli, İpsala İlçesi, Bayrambey Mahallesi, 503 ada 9 parselde kayıtlı, 13.017,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 12.286,50m2 yüzölçümlü kısmının mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait olup, taşınmazın Edirne İl Özel İdaresine ait olan kısmının 30/11/2023 günü saat: 11.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Edirne İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Yukarı çık.