KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADIK

09 Kasım 2023
64
Kırklareli̇ Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlık Fakültesi̇ Şehi̇r Ve Bölge Planlama Öğrenci̇leri̇ni̇ Ağırladık
Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, eğitim planı Planlama Atölyesi-1 kapsamında Malkara’nın kırsal ve kentsel mahallelerinde yapacağı saha çalışmalarına başladı.
Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Ayşe Altun, Yunus Çolak ve Büşra Beğen Okay eğitim planı kapsamında öğrenciler tarafından Malkara’da yapılacak olan çalışmaları anlattılar.
Genel Sekreterimiz Sinan Beşer tarafından Malkaramızın ekonomisi hakkında yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Tevfik Yamanoğlu ve Meclis Başkanımız Ahmet Özver ile birlikte öğrencilerimizin Malkaramız hakkında kendilerine sorulan soruları cevapladılar ve ilçemizde yapacakları tüm faaliyetlerde kendilerine destek olacaklarını ifade ettiler.
 
Eğitim planı kapsamında; Öğrenciler, Malkara’nın üst ölçekli planlara ilişkin temel kuramsal altyapıyı öğrenmesi, analitik etüt ve sentez paftalarını hazırlanması sonucunda ise 1/50000 Ölçekli Mekansal gelişim senaryolarının hazırlanması hedeflenmektedir.
 
Bu kapsamda Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan 73 kırsal mahalle, 4 kentsel mahallenin mevcut sosyal, ekonomik, yapılı çevre, doğal yapı, çevresel ve bölgesel ilişkilere dair değerlerinin tespit edilmesi, bu değerlerin sorun ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve dirençlilik ilkelerine uygun mekânsal gelişim stratejilerini ve senaryolarını tanımlayacaklardır.
 
Malkara kırsal ve kentsel mahallelerinde saha çalışması yapacak olan ekip, 55 öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşmaktadır.
 
Eğitim planı kapsamında yapılacak olan çalışmalar aşama aşama olarak 1 buçuk yıl sürecektir.

Yukarı çık.