MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BÖLGE OKULU, İHTİSAS, SEKTÖR İÇİ VE SEKTÖRE ENTEGRE ÖZELLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FİRMA ÖN TALEP FORMU HK

10 Haziran 2024
8

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza iletilen yazıda; On İkinci Kalkınma Planı başta olmak üzere 2024 – 2026 Orta Vadeli Program, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Milli Eğitim Bakanlığı 2024 – 2028 Stratejik Planı kapsamında; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile yeni açılacak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının İlgili Yönerge doğrultusunda sahip oldukları/olacakları niteliklerine göre bölge okulu, ihtisas, sektör içi ve sektöre göre entegre özellikli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları olarak belirleneceği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilerin sektörel yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki işletmelerde mesleki eğitime katılımlarının sağlanması adına firmalara yönelik bir anket hazırlanmış olduğu dile getirilerek Öğrencilerin mesleki eğitim aldıkları sektöre katılımını sağlamak ve firma ön talepleri toplamak adına söz konusu anket çıktıları doğrultusunda yol alınacağı ifade edilmektedir.

İlgili ankete https://anket.tobb.org.tr/#/anket/sekt%C3%B6rel-okullar-firma-%C3%B6n-talep-formu uzantılı bağlantı linki aracılığıyla erişim sağlanabileceği söz konusu yazıda ifade edilerek bu doğrultuda anketin 10.06.2024 tarihine kadar firmalarca doldurulabileceği belirtilmektedir.  

Saygılarımızla,

Yukarı çık.