COĞRAFİ YAPI

Malkara, dünya üzerinde 40.54 kuzey enlemi ile 26.52 doğu boylamları, arasında yer almaktadır. 1.225 km² yüzölçümü ile Tekirdağ ilinin toprak alanı en geniş olan ilçesidir.
 
Tekirdağ İline 56 km. uzaklıkta olan Malkara'nın kuzey batısında, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi, kuzey doğusunda Hayrabolu, güney doğusunda Şarköy, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, batısında ise Edirne’ nin Keşan ilçesi bulunmaktadır.
 
İlçede yüksek dağlar, vadiler yoktur. Genelde toprakları aşınmış tepelerden yarı ova özelliği gösteren plato görünümündedir. Tekirdağ İlimizin en önemli dağı olan Tekir Dağları Malkara' ya 25 km mesafededir. Bu dağlar, İlçemizin güney bölümünde, Tekirdağ-Gelibolu istikametinde uzanırlar. İlçemiz Çimendere Mahallesi yakınında son bulur. Ganos dağı, Tekir sıra dağlarının en önemli yükseltisidir. (845 km)
 
İlçenin sınırları içindeki en önemli yükseltiler ise; Elmalı-Karacahalil arasındaki Kuş Tüneyi (647m.) tepesi, Panayır tepe (664 m ) Çimendere-Elmalı arasında Kartaltepe, Yenidibek-Keşan arası İstikamlar Tepe gösterilebilir.
 
Malkara'nın yüzey şekilleri nedeni ile büyük akarsuları yoktur. Barajları ve göletleri besleyen dereler vardır. Karacahalil Gözsüz dereleri, Sağlamtaşın içinden geçen Çay deresi, Şalgamın içinden geçen Uzun ere, Müstecep-Aksakal arasından geçen Köprüdere, Kürtüllünün içinden geçen Curculu deresi, Batkın-Kiremitlik arasında Pohça deresi, Müstecep-Sırtbey arasından geçen Kayak dere, Deliller-Ballı arasından geçen Şaşan Dere, Balabancığın güneyinden geçen Koca Dere, Deveci-Kadıköy arasından geçen Ana Dere, Karacahalil-Elmalı arasından geçen Ezberli Dere, Gözsüz-Allışık arasında Kazanca
deresi, Sarıpolattan geçen Şeker Dere, Yenidibek-Teteköy arasındaki Değirmen Dere bunların arasındaki önemlileridir.
 
İlçede belli başlı ovalar ise; Evrenbey, Kırıkali, Hacısungur, Gözsüz, Karacahalil, Kalaycı, Sağlamtaş, İbribey ovalarıdır. Bunlar fazla geniş olmamakla birlikte bu ovalar ilçenin önemli düzlükleridir. İlçenin hudutları içinde doğal göl bulunmamaktadır. Yapay baraj ve göletler vardır.
 
Karaiğdemir ve Kadıköy barajları en önemli yapay barajlardır.
 
Bunun yanında, yine sulama amaçlı yapılan Yaylagüre, Vakıfidemir, Yenidibek (Pişman), Doluköy, Küçükhıdır, Karacagür göletleri yapılmıştır. Yapılan bu baraj ve göletlerle ilçenin sulanabilir arazi miktarı, 28.360 dekara yükseltilmiştir.
 
Jeolojik Yapı
 
Trakya havzasının jeolojik gelişiminin orta Eosen'den  başladığı, herhangi bir kesintiye uğramadan Kuaterner' e kadar devam ettiği 5.000 m.'den fazla kır sediman örtüsünün olduğu görülmektedir. Malkara formasyonu Miyosen devrine aittir. Malkara formasyonu kum taşı veinceder kakaya taneli, ekseriyetle kirli kum ile ara tabakalı, gri-yeşil kumlu şeyler ve killerden oluşmuştur. Bu formasyona linyit yataklarında sık sık rastlanılır. Formasyon kalınlığı 500 m olmakla birlikte bazen 700 m.’yi geçer. Formasyonun depozit ortamı genellikle karasal ve bazende denizsel dir.
 
Yer altı suyu bakımından, devamsız tabakalar halinde zayıf akifer şartlar mevcuttur. Yüzeye yakın sakalarda düşük kaliteli, daha derinlerde tuzlu su görülmektedir. Sahada şiddetli tektonik hareketlere maruz kalmış kısımlar dışında genel olarak
WSW-ENE doğrultulu kıvrım yapısı görülmektedir. Kömür rezervlerinde yatay devamlılık bulunmayışından dolayı yöresel (küçük) işletme imkanları vardır. Bu durum rezerv tahminini güçleştirmektedir. Türkiye'nin kömür ihtiyacı bakımından bölge ikinci derece önem taşır. Malkara'da linyit damarı (Oligosen) yaşlıdır ve ortalama işletmeye elverişli kalınlık 1-1,5 m. Civarındadır.
 
Bitki Örtüsü
 
İlçenin sahip olduğu toprakların büyük kir kısmı tarıma elverişli olduğu için, karakteristik bitki örtüsünü belirleyecek geniş alanlar fazla yoktur. Ancak, buna rağmen bitki türü görünümünden zengin bir çeşitlilik gösterir. Odunsu bitki türlerinden kızılçam, karaçam, meşe, gürgen, karaağaç, söğüt, kayak, ıhlamur, ceviz, kestane ve fındık sayılabilir. Yıllık yağış miktarının az, havanın nispi neminin de düşük olması nedeni ile ilçe bitki örtüsü bakımından pek zengin değildir. Bozuk orman alanlarında ağaçlandırma çalışmaları hızla devam etmektedir.
Otsu bitkilerden ayrık otu, üçgül otu, yalancı fiğ, yabani bakla, kanyaş, sarmaşık, yabani hububat türleri görülmektedir.
  
Genel İklim Durumu
 
Malkara'nın yer aldığı Trakya bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Bu durumun iklime etkisi büyüktür. Yörede yarı karasal iklim hakim durumdadır. Kış aylarında balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı kava bölgede etkilidir. Zaman zamanda kış, kuru ve dondurucu soğuklar şeklinde geçer. Yazlar da, genellikle sıcak ve kuraktır. İlkbahar ve sonbahar yağışlı geçer.
 
Sıcaklık  ve Nem
 
İlçede yaz ve kış ısı farklılıkları fazladır. Yılın en sıcak ayları Temmuz, Ağustos aylarıdır. En soğuk aylar ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır.

Yukarı çık.