TARIM VE HAYVANCILIK

TARIM VE HAYVANCILIK

A- A+
 
 
Malkara ilçesinde tarım alanlarının verimi Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Dolayısıyla ilçede tarım ve hayvancılık oldukça iyi durumdadır. İlçemizin yüzölçümü 1.225.000 dekar olup,  bunun 679.600 dekarı tarım alanı olarak kullanılmakta, 545.400 dekarı tarım dışında kullanılmaktadır. Tarım alanı olarak kullanılan 679.600 dekarlık bu alanda, 300.000 dekar buğday, 300.000 dekar ayçiçeği, 1.000 dekar çeltik, 25.000 dekar arpa, 5.000 dekar kanola, 32.000 dekar yem bitkisi( silajlık mısır, Macar fiğ, yonca, korunga) 5.850 dekar alanda çeşitli tarla bitkileri ekimi gerçekleştirilmiş olup, Bunun dışında 77400 dekar mera, 9.000 dekar çayırlık mevcuttur.
 
Tarımda etkin olarak kullanılan araziler 679.600 dekar tarla arazisi, 7.300 dekar bahçe arazisi, 1.950 dekar meyve arazisi ve 1.500 dekar bağ alanı olarak dağılmaktadır. İlçemiz genelinde sulanabilir arazi toplamı 55.000 dekardır.
 
Köylerimizde temel üretim olarak ayçiçeği ve buğday ekilmektedir. Son yıllarda yem bitkisi ekimi de katlanarak artmaktadır.
 
İlçemiz hayvancılık açısından da son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda Köylere Hizmet Götürme Birliği çatısı altında yapılan yatırım ve hizmetler hayvancılığı hem sayısal hem de nitelik olarak büyük ölçüde arttırmıştır. Hayvancılık tarım sektörü içinde ön sıraya çıkmış, özellikle kırsal kesimin gelirinin artmasında rol oynamıştır. Süt sığırcılığının yanında et sığırcılığı da önemli ölçüde artmıştır. Küçükbaş hayvan sayısı, büyükbaş hayvan sayısının artmasına paralel olarak azalmıştır. Et ve yumurta tavukçuluğu üretimi de küçümsenmeyecek boyutlardadır. Tarım sektörünün içinde hayvancılığın payı %50'nin üzerindedir. Türkiye'de bu oran %25 civarındadır
 
İlçemizde hayvancılık faaliyetleri 57.200 büyükbaş ve 68.900küçükbaş hayvandan oluşmaktadır. Süt İnekçiliği ve damızlık gebe düve yetiştiriciliği köylerimizde en büyük gelir kaynakları arasındadır. İlçemiz en büyük damızlık hayvan yetiştirme merkezlerindendir. Süt üreticisi olarak 4.000 kişi bulunmaktadır. Sütler tamamen makinelerle sağılmakta olup yıllık süt üretimi ortalama 100.000 ton civarında gerçekleşmektedir. Yetiştiriciliği yapılan ineklerin büyük çoğunluğu yüksek verimli saf Holstein ırkı hayvanlardır.
 
İlçemiz Tarımsal Örgütlülük anlamında gelişmiş durumdadır. Bu kapsamda; 56 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2 adet Üretim Pazarlama Kooperatifi, 8 adet Sulama Kooperatifi, 1 adet Su Ürünleri Kooperatifi (Karaidemir Köyü), Süt Üreticileri Birliği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği şubeleri bulunmaktadır.

Yukarı çık.